#เหตุด่วน อุบัติเหตุ เจ็บ ป่วยฉุกเฉิน ติดต่อ: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร. 09 5447 4258 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็นแจ้งไฟฟ้าทุจริต

สถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
59
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
2,296
เดือนที่แล้ว
2,730
ปีนี้
20,076
ปีที่แล้ว
23,357
ทั้งหมด
99,795
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188


สถานการณ์โควิดจังหวัดเชียงใหม่โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ
ให้บริการสาธารณ
อบต.บ้านเป้าให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่
โครงการธรรมทูตสัญจร
กิจกรรม อบต.บ้านเป้า วันที่ 4 กย.2566
พ่นยาน้ำยาแบบละอองฝอย และพ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อรถไถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อรถไถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2566 - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566) 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566 
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยไม้หาด บ้านแม่เลิม หมู่2) 
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ก่อสร้างลานออกกำลังกาย) 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 (ต่อ) 
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2566 - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566) 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 (ต่อ) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายสันต้นมื่น ชม.ถ.136-0015 จำนวน 2 ช่วง บ้านแพะ หมู่5 ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายสันต้นมื่น รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.136-0015 จำนวน 2 ช่วง บ้านแพะ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายคลองชลประทานถึงรอยัลปิง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.136-0004 จำนวน 3 ช่วง ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- การประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา ฟุตซอลและลานออกกำลังกาย บ้านแม่เลิม หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 สายคลองชลประทาน ถึง รอยัลปิง รหัสทางหลวง ชม.ถ.137-0004 จำนวน 3 ช่วง บ้านสบเลิม หมู่ที่ 3 ต.บ้านเป้า หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 3,852 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- ระกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 สายคลองชลประทาน ถึง รอยัลปิง รหัสทางหลวง ชม.ถ.137-0004 จำนวน 3 ช่วง บ้านสบเลิม หมู่ที่ 3 ต.บ้านเป้า หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 3,852 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ต่อ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้า
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้า
โรงเรียนผู้สูงอายุสัญจร

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2566
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ2566
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง
สวนป่าบ้านเป้า
บัวขาววิลเลจ
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
เสื้อผ้า กระเป๋า ผ้ากันเปื้อน
กาดนัดเกษตรอินทรีย์ตำบลบ้านเป้า


สถิติอุบัติเหตุ   ร้องเรียน ร้องทุกข์   สายตรงนายก   คู่มือประชาชน   ข่าวสารอาเซียน   ศูนย์ดำรงธรมม   facebook   กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ   สตง   สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.   กรมสรรพากร   จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   ตรวจเช็คอีเมล์   ระเบียบกฎหมาย   สาระน่ารู้   บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน   ศาลปกครอง   E-Learning