แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกลำ้ทางสาธารณะ แจ้งได้ที่ สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร 053-843021 ต่อ 20 หรือกล่องรับความคิดเห็น ที่ทำการ อบต.บ้านเป้าภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็น

แจ้งไฟฟ้าทุจริตสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
52
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
839
เดือนที่แล้ว
1,345
ปีนี้
11,426
ปีที่แล้ว
17,368
ทั้งหมด
51,170
ไอพี ของคุณ
34.239.160.86


สถานการณ์โควิดจังหวัดเชียงใหม่อบต.บ้านเป้า ออกตรวจสอบและให้คำแนะนำผู้ประกอบการรับซื้อลำไยถึงมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโร
นายสุเทพ เพ็ชรรัตน์ นายก อบต.บ้านเป้า เข้าร่วมประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องที่ตำบลบ้านเป้า
โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2564
จัดเตรียมสถานที่กักกันตัวระดับตำบล (Local Quarantine) บ้านพักรับรองโรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
ประชุมคณะทำงานศูนย์เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
-:- ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่โจ้ หมู่ที่ 1 
-:- ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่เลิม หมู่ที่ 2 
-:- ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนักงป้องกันตลิ่งพัง ถนนสายคลองชลประทานรอยัลปิง หมู่ที่ 3 บ้านสบเลิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
-:- ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง ถนนสายคลองชลประทานรอยัลปิง หมู่ที่3 บ้านสบเลิม  
-:- ประกาศข้อมูลละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนาณราคากลาง โครงการปรับปรุงประปาสวนครัว หมุ่7 บ้านดง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง ถนนสายคลองชลประทานรอยัลปิง หมู่ที่3 บ้านสบเลิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
-:- ประกาศขยายเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง ถนนสายชลประทานรอยัลปิง หมู่ที่ 3 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง ถนนสายคลองชลประทานรอยัลปิง หมู่ที่ 3 บ้านสบเลิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง ถนนสายคลองชลประทานรอยัลปิงหมู่ที่ 3 บ้านสบเลิม 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนักงงานป้องกันตลิ่งพัง ถนนสามคลองชใประทานรอยัลปิง หมู่ที่ 3  
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง ถนนสายคลองชลทานรอยัลปิง หมู่ที่ 3 บ้านสบเสิม 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  
-:- ขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ครั้งที่ 2 
-:- ขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 4 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
โครงการกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ หัวข้อ ผู้สุงวัยใส่ใจสุขภาพ ครั้งที่ 1
งานพิธีทำบุญอาคารศุนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้า
โครงการ สนับสนุนกิจกรรมสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้สูงอายุ ตำบลบ้านเป้า

กีฬาสีสัมพันธ์เสริมสร้างพัฒนาการ ประจำปี พ.ศ. 2564
กีฬาสีสัมพันธ์เสริมสร้างพัฒนาการ ประจำปี พ.ศ. 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเป้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กอำเภอแม่แตง
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
รอยัลปิงการ์เด้นแอนด์รีสอร์ท
ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
เสื้อผ้า กระเป๋า ผ้ากันเปื้อน
กาดนัดเกษตรอินทรีย์ตำบลบ้านเป้า


สถิติอุบัติเหตุ   ร้องเรียน ร้องทุกข์   สายตรงนายก   คู่มือประชาชน   ข่าวสารอาเซียน   ศูนย์ดำรงธรมม   facebook   กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ   สตง   สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.   กรมสรรพากร   จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   ตรวจเช็คอีเมล์   ระเบียบกฎหมาย   สาระน่ารู้   บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน   ศาลปกครอง   E-Learning