หากพบเจ้าหน้าที่ เรียก รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมตำบลบ้านเป้า 053-843021 ต่อ 11 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้


สถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
35
เดือนนี้
228
เดือนที่แล้ว
1,447
ปีนี้
3,053
ปีที่แล้ว
17,368
ทั้งหมด
42,797
ไอพี ของคุณ
3.239.158.36
ออกตรวจแนะนำผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัด และเข้าตรวจสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการกักกันผู้ที่เดินทา
ออกตรวจสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ร้านอาหาร ฯลฯ
ประชุมชี้แจงและกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลบ้านเป้า
ประชุมชี้แจงมาตรการควบคุม และป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
กิจกรรมเดินรณรงค์ ประชุมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชน ร้านค้า สถานประกอบการ
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  
-:- ขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ครั้งที่ 2 
-:- ขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 4 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบจัดการเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า (1ตุลาคม2563 - 30กันยายน 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไปชุมชนลีซอ บ้านสบเลิม หมู่ที่ 3 
-:- ประกวดราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- ประกวดราคาโครงการจัดเก็บขยะมูลฝอย (พฤศจิกายน 2563-กันยายน 2564) 
-:- ตารางแสดงวงเงินโครงการจัดเก็บขยะมูลฝอย  
-:- ตารางแสดงวงเงินจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน  
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาส 3 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาส 2 
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดง  
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านแพะ จำนวน 3 สาย  
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแม่เลิม จำนวน 4 สาย  
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 1 บ้านแม่โจ้ 
โครงการกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ หัวข้อ ผู้สุงวัยใส่ใจสุขภาพ ครั้งที่ 1
งานพิธีทำบุญอาคารศุนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้า
โครงการ สนับสนุนกิจกรรมสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้สูงอายุ ตำบลบ้านเป้า

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์เสริมสร้างพัฒนาการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเป้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กอำเภอแม่แตง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
รอยัลปิงการ์เด้นแอนด์รีสอร์ท
ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
เสื้อผ้า กระเป๋า ผ้ากันเปื้อน
กาดนัดเกษตรอินทรีย์ตำบลบ้านเป้า


สถิติอุบัติเหตุ   ร้องเรียน ร้องทุกข์   สายตรงนายก   คู่มือประชาชน   ข่าวสารอาเซียน   ศูนย์ดำรงธรมม   facebook   กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ   สตง   สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.   กรมสรรพากร   จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   ตรวจเช็คอีเมล์   ระเบียบกฎหมาย   สาระน่ารู้   บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน   ศาลปกครอง   E-Learning