ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
      ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงาน
          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จังหวัดเชียงใหม่